fbpx
Duurzame energie

Duurzame energie

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie uit schone, onuitputtelijke bronnen, zoals:

wind

zon

waterkracht

biomassa

Duurzame energie raakt nooit op. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie en gas. De voorraden daarvan zijn eindig en raken ooit op.

Wereldwijd groeit de vraag naar fossiele brandstoffen. Europa en Nederland worden daardoor erg afhankelijk van enkele producerende landen.

Alternatieve technieken voor energieopwekking zijn belangrijk om ook in de toekomst onze energiebehoefte veilig te stellen.

Facebook10